دستگاه ميكروسكوپ تونل زني- روبشي STM (NAMA)

میكروسكوپ  تونل زني- روبشي  STM  ساخت شركت نانو سيستم پارس، دارا ي قابليتهاي  انتخاب ولتاژ و جريان  در حد نانومتري و نيز حالت زوم(Zoom) است. دقت كاري اين دستگاه در راستاي محور Z در حدود چند انگستروم  و به صورت جانبي در حدود 1/0 نانومتر مي­باشد. محدوده كار كرد اين ميكروسكوپ در راستاي محور Z  سه ميكرون از نقطه تماس و در راستاي محورهاي X و Y هشت ميكرون است. كوچكترين پنجره كاري دستگاه نيز 1 نانو متر مي­باشد. به كمك اين ميكروسكوپ تصويربرداري از سطوح رسانا و يا لايه هاي نازك قرار گرفته بر سطوح رسانا امكان پذير است.

منوی اصلی

Equipments | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی