دستگاه كروماتوگرافي گازي- جرمي (GC/MS (Agilent, 5975C

GC/MS يك روش فيزيكي است كه براي جداسازي، شناسايي و اندازه گيري اجزاي فرار موجود در نمونه ها به كار مي رود. همچنين حدود 200 جزء مختلف نفت خام را به آساني مي توان با استفاده از آن تشخيص داد. اين روش سريع و ساده است و براي تشخيص ناخالصي هاي موجود در نمونه ها با مقادير كم مواد ضد آفت در پوست ميوه جات و اندازه گيري گازها و  آلودگي مواد به كار مي رود.

برخي از كاربردهاي مهم كروماتوگرافي گازي- جرمي (GC/MS)  عبارتست از:

جداسازي و  شناسائي برخي از تركيبات آلي

تعيين ساختار تركيبات آلي در لاستيك

آناليز برخي داروهاي نانو ذرات

منوی اصلی

Equipments | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی